Uppleva laxen, lärande naturturism.

I samklang med naturen på naturens villkor, lär vi oss om laxen och dess liv.

Vi guidar grupper mellan 2-15 personer här inom vårt unika LaxCenter, där gästen får uppleva laxen på nära håll i dess naturliga miljö. Våra kunniga guider under ledning av Anders berättar om laxens historia och bakgrunden till Laxcentrat, samt om den unika infrastruktur vi har här i Fällfors. Den vilda laxen har ett så mångfasetterat värde för oss som folk, och är inristat i vårt DNA – men för att förstå detta fullt ut så tror vi att man ska lära sig om och uppleva laxen här lokalt hos oss på Northland Salmon Reserve. Vi finns enbart för att värna Älven och dess vilda habitat, det är vårt enda existensberättigande och ska så vara nu och Alltid. 

Laxen

Laxen har förädlats i tusentals år och varje laxstam är anpassad för det vatten där den fötts. Laxar i en älv är inte lika laxar i en annan älv.

Laxungarna föds på våren och stannar i älven ett par år tills de blir smolt. Då vandrar de ut mot havet, simmar ända ned till södra Östersjän där de äter upp sig och växer till.

Efter ett par år vandrar de sedan tillbaka mot sina hemälvar och de vandrar ända upp till den plöats där de föddes.

Vandringen

Vandringen upp till till lekplatserna innebär ofta svåra passager förbi starka forsar. Laxen kan klara hinder som ser helöt omöjliga att ta sig förbi, den kan hoppa upp till sex meter för att ta sig förbi vandringshinder. Under sin tid i sötvatten så äter inte laxen: den är helt inriktad på att leka och fortplanta sig. Leken sker under senhösten där honan gräver en lekgrop där äggen läggs. Sedan börjar livscykeln om.

Kläcks

Laxen kläcks under våren från sitt romkorn som legat nerbäddat i älvarnas strömsatta grusbankar sedan hösten året innan. Laxynglet (gulsäcksyngel) kravlar sig upp och livnär sig på gulesäcken som är deras enda födokälla första tiden i livet. När gulsäcken är slut så börjar det lilla laxynglet sin jakt på föda och kallas då Stirr. Laxen stannar i älven i ett till fyra år innan den vandrar ut i havet för att växa till. Under sin levndadscykel så genomgår laxen flöera förändringar. Smoltifieringen innebär att laxungarna förändras morfologisk, beteendemässigt och fysiologiskt. Laxungarna får en silverskimrande dräkt som är ett utmärkt kamouflage för en vistelse i havet.

Odlad

Det finns idag två olika sorters lax – den vilda laxen och den odlade. Den senare sätts ut som en kompensation för den utbyggda vattenkraften. Den odlade laxen fenklipps (för att den ska kunna skiljas från den vilda laxen) vilket betyder att odlade laxar saknar den bake ryggfenan. Då den odlade laxen inte har anpassats på samma sätt som den vilda laxen så har den sämre överlevnad. Odlad lax drabbas oftare av sjukdomar och den finns i älvar och vatten där den inte kan vandra fritt. I Sverige försöker vi skilja på vatten som har vild lax och vild öring och vatten med bestpånd som består av odlad fisk och det har även visat sig vara olyckligt att blanda bestånd. 

Den vilda laxen är anpassad för ”sitt” vatten och den är långt mera värdefull i det vatten där den simmar, vandrar och har fötts i än på våra middagsbord.

Det är därför vi vill bjuda på en upplevelse att se denna fantastiska fisk med sin kusin öringen i det vatten där den hör hemma.

 

Adress

Fällfors Camping (NSR)
Skolgatan 13
930 52 Fällfors

 

Kontakta oss

(+46) 72 577 34 71

E-Post

info@northlandsalmonreserve.se